PARLAMENTARNA
BUDŽETSKA KANCELARIJA

Predstavljanje PBK na Godišnjoj skupštini GN-PBO

slika_1

PBK je na poziv Svetske banke i Instituta za fiskalne studije i demokratiju (u okviru Univerziteta u Otavi) predstavila svoj rad na Šestoj godišnjoj skupštini Globalne mreže parlamentarnih budžetskih kancelarija (GN-PBO). Godišnjoj skupštini su prisustvovali predstavnici parlamentarnih budžetskih kancelarija velikog broja zemalja.

Parlamentarna budžetska kancelarija Srbije je prisutnima predstavila svoj rad u domenu analize javnih rashoda.