PARLAMENTARNA
BUDŽETSKA KANCELARIJA

Radna poseta Škotskom parlamentu

Istraživači PBK su drugu sedmicu marta proveli u radnoj poseti Škotskom parlamentu. Posetu je organizovala Vestminsterska fondacija za demokratiju, u saradnji sa Škotskim parlamentom. Najznačajniji segment posete bilo je upoznavanje sa iskustvima i načinom rada Jedinice za finansijski nadzor u okviru Škotskog parlamenta, sa ciljem da istraživači PBK steknu praktična znanja koja će moći da primene u svom radu u Narodnoj skupštini.