ПАРЛАМЕНТАРНА БУЏЕТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

Радна посета Шкотском парламенту

Истраживачи ПБК су другу седмицу марта провели у радној посети Шкотском парламенту. Посету је организовала Вестминстерска фондација за демократију, у сарадњи са Шкотским парламентом. Најзначајнији сегмент посете било је упознавање са искуствима и начином рада Јединице за финансијски надзор у оквиру Шкотског парламента, са циљем да истраживачи ПБК стекну практична знања која ће моћи да примене у свом раду у Народној скупштини.