PARLAMENTARNA
BUDŽETSKA KANCELARIJA

Predstavljanje PBK pred novim poslanicima

image2crop

Parlamentarna budžetska kancelarija je predstavila svoj rad na Uvodnom seminaru za narodne poslanike u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Istraživački Kancelarije su nove narodne poslanike upoznali sa ciljevima projekta, delokrugom i načelima rada. Objašnjeno je ko su korisnici istraživanja Kancelarije i na koji način mogu da pošalju zahtev za izradu istraživanja. Istraživači su pripremili i podelili nekoliko kratkih analiza aktuelnih fiskalnih i ekonomskih kretanja, kao i Rečnik budžetskih pojmova.