ПАРЛАМЕНТАРНА БУЏЕТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

Представљање ПБК пред новим посланицима

image2crop

Парламентарна буџетска канцеларија је представила свој рад на Уводном семинару за народне посланике у организацији Програма Уједињених нација за развој (UNDP). Истраживачи Канцеларије су нове народне посланике упознали са циљевима пројекта, делокругом и начелима рада. Објашњено је ко су  корисници истраживања Канцеларије и на који начин могу да пошаљу захтев за израду истраживања. Истраживачи су припремили и поделили неколико кратких анализа актуелних фискалних и економских кретања, као и Речник буџетских појмова.