ПАРЛАМЕНТАРНА БУЏЕТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

Радна посета Парламентарном институту у Скопљу

У организацији Вестминстерске фондације за демократију, истраживачи ПБК су посетили Парламентарни институт у Скопљу. Превасходни циљ посете је био да колеге из Македоније истраживаче ПБК упознају са својим интерним процедурама и методологијом истраживањa, и да пренесу искуства у раду с посланицима.