PARLAMENTARNA
BUDŽETSKA KANCELARIJA

Predstavljanje PBK na Godišnjoj skupštini GN-PBO

IMG_0349_1

PBK je na poziv Svetske banke i Instituta za fiskalne studije i demokratiju (u okviru Univerziteta u Otavi) predstavila svoj rad na Petoj godišnjoj skupštini Globalne mreže parlamentarnih budžetskih kancelarija (GN-PBO). Godišnjoj skupštini su prisustvovali predstavnici parlamentarnih budžetskih kancelarija velikog broja zemalja.

Parlamentarna budžetska kancelarija Srbije je prisutnima predstavila svoj dosadašnji rad, sa posebnim fokusom na vizuelizaciju svojih izveštaja i analiza. Takođe, dogovoreno je da PBK Srbije podeli sa kolegama iz drugih kancelarija dobru praksu u oblasti vizuelizacije izveštaja.