PARLAMENTARNA
BUDŽETSKA KANCELARIJA

Predstavljanje PBK pred Odborom za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

slika-1

Istraživači Parlamentarne budžetske kancelarije su dobili priliku da se predstave članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Istraživači su članove Odbora upoznali sa delokrugom i načelima rada Kancelarije i ukazali im na to koje vrste izveštaja poslanici mogu da zahtevaju. Predstavljene su dosadašnje aktivnosti Kancelarije i prikazani su izveštaji koji će redovno da se pripremaju, kao što su infografici i mesečni pregledi. Istraživači su predstavili planove za naredni period, pre svega pripremu analize predloga budžeta.