ПАРЛАМЕНТАРНА БУЏЕТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

Представљање ПБК пред Oдбором за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

slika-1

Истраживачи Парламентарне буџетске канцеларије су добили прилику да се представе члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава. Истраживачи су чланове Одбора упознали са делокругом и начелима рада Канцеларије и указали им на то које врсте извештаја посланици могу да захтевају. Представљене су досадашње активности Канцеларије и приказани су извештаји који ће редовно да се припремају, као што су инфографици и месечни прегледи.  Истраживачи су представили планове за наредни период, пре свега припрему анализе предлога буџета.