ПАРЛАМЕНТАРНА БУЏЕТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

Представљање ПБК на Годишњој скупштини GN-PBO

IMG_0349_1

ПБК је на позив Светске банке и Института за фискалне студије и демократију (у оквиру Универзитета у Отави) представила свој рад на Петој годишњој скупштини Глобалне мреже парламентарних буџетских канцеларија (GN-PBO). Годишњој скупштини су присуствовали представници парламентарних буџетских канцеларија великог броја земаља.

Парламентарна буџетска канцеларија Србије је присутнима представила свој досадашњи рад, са посебним фокусом на визуелизацију својих извештаја и анализа. Такође, договорено је да ПБК Србије подели са колегама из других канцеларија добру праксу у области визуелизације извештаја.