ПАРЛАМЕНТАРНА БУЏЕТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

Представљање ПБК на Годишњој скупштини GN-PBO

slika_1

ПБК је на позив Светске банке и Института за фискалне студије и демократију (у оквиру Универзитета у Отави) представила свој рад на Шестој годишњој скупштини Глобалне мреже парламентарних буџетских канцеларија (GN-PBO). Годишњој скупштини су присуствовали представници парламентарних буџетских канцеларија великог броја земаља.

Парламентарна буџетска канцеларија Србије је присутнима представила свој рад у домену анализе јавних расхода.