PARLAMENTARNA
BUDŽETSKA KANCELARIJA

O Parlamentarnoj budžetskoj kancelariji

Parlamentarna budžetska kancelarija (PBK) osnovana je u Narodnoj skupštini Republike Srbije (NSRS) u skladu sa Memorandumom o razumevanju između Narodne skupštine – Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Vestminsterske fondacije za demokratiju (VFD) 11 broj 011-2224/15 od 18. septembra 2015. godine u Beogradu.

Narodna skupština Republike Srbije se tako pridružila velikom broju parlamenata u svetu koji u poslednjih 20 do 30 godina osnivaju ovakve kancelarije, čime dodatno jačaju finansijski nadzor nad radom Vlade i donošenjem i sprovođenjem budžeta.

Cilj osnivanja PBK, utvrđen Memorandumom, jeste pružanje stručne i tehničke podrške radnim telima Narodne skupštine, prvenstveno Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kako bi se olakšao nadzor nad javnim finansijama.

Kancelarija je počela sa radom 1. decembra 2015. godine, i bilo je angažovano četiri istraživača.

Rad PBK do marta 2018. godine zajednički podržavaju NSRS i VFD, kada je planirano da se PBK u potpunosti uklopi u organizacionu strukturu NSRS.