ПАРЛАМЕНТАРНА БУЏЕТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

О Парламентарној буџетској канцеларији

Парламентарна буџетска канцеларија (ПБК) основана је у Народној скупштини Републике Србије (НСРС) у складу са Меморандумом о разумевању између Народне скупштине – Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и Вестминстерске фондације за демократију (ВФД) 11 број 011-2224/15 од 18. септембра 2015. године у Београду.

Народна скупштина Републике Србије се тако придружила великом броју парламената у свету који у последњих 20 до 30 година оснивају овакве канцеларије, чиме додатно јачају финансијски надзор над радом Владе и доношењем и спровођењем буџета.

Циљ оснивања ПБК, утврђен Меморандумом, јесте пружање стручне и техничке подршке радним телима Народне скупштине, првенствено Одбору за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава, како би се олакшао надзор над јавним финансијама.

Канцеларија је почела са радом 1. децембра 2015. године, и било је ангажовано четири истраживача.

Рад ПБК до марта 2018. године заједнички подржавају НСРС и ВФД, када је планирано да се ПБК у потпуности уклопи у организациону структуру НСРС.