ПАРЛАМЕНТАРНА БУЏЕТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

КОНТАКТ

  • Адреса:
    Краља Милана 14, Зграда Народне скупштине, III спрат, канцеларија 72
  • ТЕЛЕФОН:
    +381 (0)11 3200 699
  • E-MAIL:
    pbk@parlament.rs