PARLAMENTARNA
BUDŽETSKA KANCELARIJA

Aktivnosti

slika_1
18–21. jun 2018.

Predstavljanje PBK na Godišnjoj skupštini GN-PBO

PBK je na poziv Svetske banke i Instituta za fiskalne studije i demokratiju (u okviru Univerziteta u Otavi) predstavila svoj rad na Šestoj godišnjoj skupštini Globalne mreže parlamentarnih budžetskih kancelarija (GN-PBO). Godišnjoj skupštini su prisustvovali predstavnici parlamentarnih budžetskih kancelarija velikog broja zemalja. Parlamentarna budžetska kancelarija Srbije je prisutnima predstavila svoj rad u domenu analize javnih […]

[Saznaj više]
ned_parl
13. novembar 2017.

PBK – Dve godine na usluzi narodnim poslanicima

U okviru Nedelje parlamentarizma, održana je prezentacija „Parlamentarna budžetska kancelarija – dve godine na usluzi narodnim poslanicima“. Istraživači PBK su predstavili rezultate dvogodišnjeg rada. O projektu i radu Kancelarije govorili su narodne poslanice gospođa Gordana Čomić, potpredsednica Narodne skupštine i gospođa Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao […]

[Saznaj više]
IMG_0349_1
5–7. jun 2017.

Predstavljanje PBK na Godišnjoj skupštini GN-PBO

PBK je na poziv Svetske banke i Instituta za fiskalne studije i demokratiju (u okviru Univerziteta u Otavi) predstavila svoj rad na Petoj godišnjoj skupštini Globalne mreže parlamentarnih budžetskih kancelarija (GN-PBO).

[Saznaj više]
slika-1
16. septembar 2016.

Predstavljanje PBK pred Odborom za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Istraživači Parlamentarne budžetske kancelarije su dobili priliku da se predstave članovima Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

[Saznaj više]
image2crop
14-16. jul 2016.

Predstavljanje PBK pred novim poslanicima

Parlamentarna budžetska kancelarija je predstavila svoj rad na Uvodnom seminaru za narodne poslanike u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

[Saznaj više]
news-13
7-11. mart 2016.

Radna poseta Škotskom parlamentu

Istraživači PBK su drugu sedmicu marta proveli u radnoj poseti Škotskom parlamentu. Posetu je organizovala Vestminsterska fondacija za demokratiju, u saradnji sa Škotskim parlamentom.

[Saznaj više]